Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro účely smlouvy

Jedná se zejména o jméno a  příjmení, ve spojení s dalšími určujícími osobními údaji, jako jsou adresa, telefonní číslo, emailová adresa a číslo účtu.

Zákon umožňuje zpracovávat osobní údaje ve specifických případech i bez souhlasu zákazníka, viz §5 odstavec 2, mimo jiné i z důvodu:

“jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo v případě, že na návrh subjektů údajů dojde ke změně smlouvy, popř. jednání o uzavření smlouvy. “

 

 

 

Zákon 110/2019 Sb.

o  ochraně osobních údajů, v platném znění, určuje podmínky, za kterých se mohou osobní údaje získávat, zpracovávat a poskytovat.

────

Osobní údaje a jejich ochrana se týkají pouze fyzických osob