O firmě

Naše firma se specializuje na čištění a údržbu kanalizací a pokládku zámkové dlažby. Pracujeme rychle, kvalitně a spolehlivě. Od založení společnosti jsme zbavili problémů s ucpanou či poškozenou kanalizací celou řadu firem, domácností i státních podniků.

Čištění kanalizace - zejména v okresech Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih,Tachov, Rokycany

Čištění kanalizace je důležitá součást její údržby. Správnou údržbou, tj. čištěním předejdete haváriím kanalizace. Zanesené kanalizace řešíme převážně tlakovým čištěním, po kterém je každé potrubí jako nové.V rámci údržby kanalizací vám pomůžeme efektivně snížit riziko neočekávané havárie. Součástí čistění není jen samotná kanalizace, ale i čištění uličních vpustí, odpadů, stoupaček, dešťových svodů, odvodnění aj. Dále provádíme čerpání odpadních vod ze septiků, žump a jímek, čištění tukových lapolů v restauracích, školských zařízeních, v nemocnicích, závodních jídelnách a ve všech dalších zařízeních s výrobou jídel.

Čištění komunikací - zejména v okresech Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Tachov, Rokycany

Zajišťujeme čištění komunikací kropícími a zametacími vozy. Čištění provádíme po vlastních stavebních úpravách, ale tuto činnost nabízíme i všem ostatním. Zameteme a vyčistíme komunikaci za vás po stavebních úpravách, úklid po společenských a sportovních akcích a veřejné prostranství, kropení ulic při horku apod.

Monitorování kanalizace - Tachov, Plzeň, Rokycany, Kralovice

Dále nabízíme monitorování a revize kanalizací za pomoci samochodného kamerového systému a v posledních letech i bezvýkopové opravy kanalizací.

Pokládka zámkové dlažby - Tachov, Plzeň, Rokycany, Kralovice

Naše zkušenosti sahají do roku 1996, kdy jsme široké veřejnosti poprvé nabídli údržbu a čištění kanalizace. V rámci řešení havárii jsme často museli řešit i opravu komunikací. Většinou se jednalo o pokládku zámkové dlažby. Postupem času jsme pokládku zámkové dlažby začali nabízet i jako naši další službu. Správná pokládka dlažby vyžaduje dodržování technologií při přípravě podkladu. Z tohoto hlediska jsou nejproblematičtější právě opravy. Tyto naše zkušenosti nabízíme i při celkové pokládce zámkové dlažby zejména pro Tachov, Plzeň, Rokycany, Kralovice, ale i v ostatních místech.